DELO S KONFLIKTNIMI STRANKAMI

28.02.2022 / Katja Zupan
Naša ekipa se redno udeležuje različnih izobraževanj in seminarjev. Enega takih se je pred kratkim udeležila naša direktorica Karmen Vidmar.
Seminar je potekal na temo Delo s konfliktnimi strankami in komunikacija v kriznih situacijah. Tematike izobraževanja so zajemale komunikacijske procese, govorico telesa, iskanje skupnih interesov in prepoznavanje stališč agresivnih strank. Udeleženci predavanja so se na podlagi interaktivnih vaj, dela v skupini, analize in evalvacije primerov iz prakse naučili novih tehnik pristopa do stranke, umiritev sebe v stiku s konfliktno osebo, spoznali in praktično preizkusili nekatera učinkovita komunikacijska orodja, ki pomagajo pri bolj učinkovitem komuniciranju s strankami in iskali spodbude za bolj motivirano in odgovorno delo v službi. 
#1 - DELO S KONFLIKTNIMI STRANKAMI#2 - DELO S KONFLIKTNIMI STRANKAMI