IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: GRADBENA ZAKONODAJA V PRAKSI

28.02.2022 / Katja Zupan
Na nepremičninskem področju se stalno pojavljajo novosti, zadnji primer je bil Novi gradbeni zakon, tako da je stalno izobraževanje za nepremičninske posrednike, ki se s posli nepremičnin ukvarjamo vsako dnevno, zelo pomembno.
V januarju smo se udeležili izobraževalnega semiranja na temo: Gradbena zakonodaja v praksi, ki je potekl v Ljubljani, v organizaciji GZS. Govora je bilo redvsem o novi prostorski in gradbeni zakonodaji ter poslovanjem z nepremičninami. V okviru omenjenih tematik smo izvedeli o novostin na področju prostorskega načrtovanja, zemljiške politike in graditve objektov. Predstavili so nam tudi pogled upravnih enot na problematiko upravnih postopkov s področja graditve in statistiko upravnih postopkov. 
#1 - IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: GRADBENA ZAKONODAJA V PRAKSI#2 - IZOBRAŽEVALNI SEMINAR: GRADBENA ZAKONODAJA V PRAKSI