KAKO PRIPRAVITI NEPREMIČNINO ZA PRODAJO

28.02.2022 / Katja Zupan

V kolikor pravno stanje ( Zemljiška knjiga ) nepremičnine, še ni urejeno, zaupajte posredniku vsa dejstva in prednosti ter pomanjkljivosti nepremičnine in se dogovorite na kak način se bo zadeva uredila oz. bo posrednik opozoril kupca na stanje in možne posledice

Fizično je dobro nepremičnino pripraviti na prodajo in jo npr. pobeliti, pospraviti , predvsem pa se osebno ločiti od nepremičnine.

#1 - KAKO PRIPRAVITI NEPREMIČNINO ZA PRODAJO