NOVI GRADBENI ZAKON

28.02.2022 / Katja Zupan
Novi Gradbeni Zakon je začel veljati 17. novembra 2017, uporabljati pa se je začel 1. junija 2018.

kupaj z novim Gradbenim Zakonom sta del prenove zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve, tudi Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Zakonom o urejanju prostora.

Novi Gradbeni Zakon prinaša novosti glede pridobivanja gradbenega dovoljenja, novosti na področju pravne varnosti za vlagatelje in na področju nadzora ter opredeljuje legalizacijo neproblematičnih nedovoljenih gradenj.

 

#1 - NOVI GRADBENI ZAKON