IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA

28.02.2022 / Katja Zupan
Nepremičninski posrednik v primežu gradbene zakonodaje

Ker je nepremičninski trg zelo dinamičen in se stalno srečujemo tudi s spremembami zakonov, ki so povezani s nepremičninami, gradnjo in posredovanjem v prometu z nepremičninami, je zelo pomembno, da smo nepremičninski posredniki seznanjeni z novostmi, dogajanjem in s spremembami. Zato smo se člani ekipe Media Nepremičnine dne 19.junija 2019, udeležili Izobraževalne delavnice z naslovom Nepremičninski posredniki v primežu gradbene zakonodaje, ki je potekala v prostorih Gospodarske Zbornice Slovenije v Ljubljani.

Delavnica je bila razdeljena na štiri sklope. V prvem delu so nam strokovanjaki predstavili primere sodne prakse v zvezi s skrbnostjo nepremičninskega posrednika pri pregledu stanja nepremičnine, sledila je tema Pojmi, postopki in upravni akti v postopkih graditve objektov na upravnih enotah, ki je trenutno zelo aktualna tema, predvsem kar se tiče pridobivanja uporabnih dovoljenj za vse vrste objektov in legalizacijo.

Nato nam je strokovnjak s področja arhitekture in legalizacije, predstavil dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja na primerih iz prakse, ki kot pravi, je v praksi večkrat več kot le "dokumentacija". Dobro je vedeti, kdaj pri gradnji in spremembi namembnosti objekta, gradbeno dovoljenje sploh potrebujemo in v katerih primerih le-to ni potrebno.

Ker pa smo posredniki ves čas vpeti v prodajni posel, smo za konec dobili še nekaj koristnih napotkov, kako s sistemom mreženja do večje prodaje. 

#1 - IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA#2 - IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA#3 - IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA