Predstavitev podjetja in razmer na trgu

28.02.2022 / Katja Zupan
Zakaj izbrati nepremičninskega posrednika

Včeraj, v sredo 1.12., je imela naša direktorica Karmen Vidmar, predstavitev podjetja Media nepremičnine d.o.o., pred skupino podjetnikov podjetniške skupine BNI Mostovi. S takimi predstavitvami mrežimo, predstavljamo trenutno ponudbo in učimo ostale podjetnike kako lahko pomagajo pri trženju naših nepremičnin ter tako ustvarjamo nove prodajne kanale in iščemo primerne prodajalce ali kupce, glede na našo aktualno ponudbo.

Poleg predstavitve podjetja je bila včerajšnja tema aktualno dogajanje na nepremičninskem trgu, govorili pa smo tudi o razlogih zakaj izbrati nepremičninskega posrednika pri prodaji ali oddaji nepremičnine, kar je predstavljeno v nadaljevanju članka.  

Naša direktorica se s poslovanjem v prometu z nepremičninami ukvarja že več kot 20 let, podjetje Media nepremičnine d.o.o., pa je prejšnji teden praznovalo svoj 14.rojstni dan. V tem času smo pomagali mnogim strankam pri prodaji ali oddaji njihovih nepremičnin in smo veseli, da se stranke vedno znova obračajo na nas in nas priporočajo.

Aktualno dogajanje na nepremičninskem trgu

V enem izmed prejšnjih člankov, ki jih lahko najdete na naši spletni strani, smo že pisali o dogajanjem na nepremičninskem trgu v letošnjem letu. Mnogi se sprašujejo kaj se trenutno, kot odraz epidemije, dogaja na nepremičninskem trgu, s povpraševanjem, realiziranimi posli in predvsem s cenami.

Epidemiološka situacija se je odrazila predvsem na številu sklenjenih poslov, saj se je število v letošnjem letu zmanjšalo kar za 40%, v primerjavi z drugim polletjem leta 2019. Cene stanovanjskih nepremičnin so, kljub epidemiološki situaciji in zmanjšanju števila sklenjenih poslov, v povprečju še naprej rastle.  Cene rabljenih stanovanj so tako v povprečju, glede na drugo polovico lanskega leta, zrastle kar za 3%.  

Po pričakovanjih se je najbolj zmanjšalo povpraševanje po gostinskih in hotelskih objektih. Glede na povečano število ljudi, ki dela od doma, pa je bilo zmanjšanje povpraševanja opaziti tudi pri pisarniških prostorih.

Na trgu je bilo opaziti povečano ponudbo najemniških stanovanj in posledično rahel upad cene najemnin.

Zakaj pri prodaji ali oddaji nepremičnine izbrati nepremičninskega posrednika?

Posamezniki se s prodajo/nakupom nepremičnine povprečno srečajo enkrat ali dvakrat v življenju, posredniki pa se s tem srečujemo vsakodnevno. Poznamo trenutno veljavno zakonodajo, razmere na trgu, vemo na kaj je treba biti pozoren pri sklepanju pogodb in njenih bistvenih sestavinah in znamo zavarovati tako kupce kot prodajalce nepremičnin.

Mnogi lastniki, svojih nepremičnin nimajo urejenih, pa tega sploh ne vedo. Tu govorim o pomanjkanju dokumentacije, neskladnih gradnjah, vpisa v kataster stavb, neurejenosti mej, omejitvah in obremenitvah nepremičnine, ki so vpisane v zemljiški knjigi ipd. Večina to izve šele po pogovoru z posrednikom, ko jim le-ta razloži kaj vse sploh potrebujejo in kakšno je stanje njihove nepremičnine. 

Nepremičninski posredniki smo tudi zelo dobri pogajalci in mediatorji. Ponavadi nam stranke bolj zaupajo svoj položaj, finančna pričakovanja in življenjske situacije. Zaradi svoje strokovnosti in znanja hitreje pridobimo zaupanje strank, ki je pri prodaji nepremičnin izrednega pomena.

Ključnega pomena je seveda tudi varnost. Tega mnogi ne vedo:  Posredniki imamo sklenjeno Zavarovanje odškodninske odgovornosti. V primeru, da je katera od strank v postopku, zaradi nepravilnega ravnanja posrednika oškodovana, lahko le-ta pri pristojni zavarovalnici uveljavlja zahtevek za povračilo škode, ki je s tem nastala.

Prodaja nepremičnine ja naša služba. Za klice, sporočila, vprašanja strank smo na voljo cel dan. Tudi to je ena od prednosti pri prodaji nepremičnine, saj smo izredno prilagodljivi, stranke pa takoj pridobijo želene informacije. 

Kaj pa se lahko zgodi, če se sami odločite za prodajo nepremičnine?

Napačna ocena časa izpeljave posla. Stranke napačno ocenijo čas za izpeljavo posla in lahko pride do neizpolnitve pogodbenih obveznosti v času, ki je določen v pogodbi, čemur sledijo pogodbene kazni. Pravilna ocena časa potrebnega za izpeljavo poslov je izrednega pomena tudi v primeru verižnih poslov, to je prodaja svoje nepremičnine in nakup druge.

Slabša cena ali problematične nasprotne stranke. Posredniki se srečujemo s strankami vsakodnevno. Poleg znanj s področja nepremičnin, se izobražujemo tudi na področju prodaje, trženja, pogajanj in človeške psihologije, tako, da znamo kar dobro »prebrati« stranke in posledično poskrbimo, da stranka pridobi kar najboljše pogoje podaje oziroma nakupa nepremičnine. Ta znanja so izrednega pomena tudi pri oddaji nepremičnine, saj se nemalokrat zgodi, da stranke same oddajo nepremičnino, potem pa se zaradi nezadovoljstva z najemniki, obrnejo na nas.

Lahko se zgodi, da ob nepoznavanju potrebne dokumentacije in stanja nepremičnine, po sklenjenem poslu pride do spoznanja, da so na nepremičnini napake in lahko pride do kasnejših sporov in celo do tožb. Imeli smo tudi že primer, ko se je stranka obrnila na nas, ko je hotela prodati novejšo nepremičnino, ki jo je kupila brez pomoči posrednika, ob pregledu dokumentacije pa smo ugotovili, da gre za črno gradnjo.

Na trgu je še vedno premalo zavedanja, kaj vse gre lahko pri prodaji nepremičnine narobe in kakšno odgovornost pravzaprav nosi nepremičninski posrednik.

Pomembna je tudi izbira pravega nepremičninskega posrednika. Najbolje je, da ga izberete po priporočilu. Če pa ne poznate nikogar, pa je obvezno potrebno preveriti, da ima posrednik ustrezno licenco in zavarovano odškodninsko odgovornost, da je član ZDNP-ja, je podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev in ima Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba.

http://www.media-nepremicnine.si/Pogosta_vprasanja/Predstavitev-podjetja-in-razmer-na-trgu/

#1 - Predstavitev podjetja in razmer na trgu